Bli vertskap!

Vi søker hyggelig vertskap til neste arrangement!

Som vertsskap stiller dere med lokaler, enkel bevertning og gjerne faglig innlegg/foredrag av relevans. Arrangement og innhold planlegges i samarbeid med GGDs arrangementskomite.

Girl Geek Dinner Trondheim er et nettverk av kompetente, teknologiinteresserte jenter i alle aldre. Her vil du møte framtidige ansatte, potensielle kunder og engasjerte ressurspersoner som kan berike både bedriftens og de ansattes nettverk.

Å være vertsbedrift for et GGD-arrangement gir mange gyldne muligheter til å:

  • komme i kontakt med aktuelle kandidater for framtidig rekruttering

  • sette fokus på teknologi og tema som bedriften er opptatt av

  • PR, omdømmebygging og nettverksbygging for bedriften og ansatte

GGD vil stå for all praktisk organisering og promotering i alle kanaler. Bedriften vil få omtale på GGDs nettsider og sosiale media. I tillegg kan media og presse for øvrig være aktuelt.

Et GGD-arrangement arrangeres på frivillig basis, og innholdet vil variere fra gang til gang. Normalt består et arrangement av 1 – 3 timer på ettermiddag/kveld med:

  • Introduksjon fra GGDT

  • Faglig teknologiinput/foredrag

  • Workshop

  • Enkel bevertning og mingling

Er du og din bedrift nysgjerrige på oss? Kontakt oss på girlgeekdinnertrondheim@gmail.com, for en uforpliktende samtale om hvordan vi  kan skape en uforglemmelig Girl Geek Dinner sammen.

Tidligere vertskap:

321363_647786311904381_105969283_n