Om oss

Girl Geek Dinners er møteplassen for deg som er jente og interessert i teknologi. GGD ble startet første gang i London i 2005 av Sara Lamb, som hadde sett seg lei av å være eneste kvinne på teknologisamlinger.

Siden den gang har IT-interesserte jenter i mer enn 70 byer verden over latt seg inspirere til å starte egne, lokale nettverk. Nettverkene er organisert noe ulikt, men i utgangspunktet er de uformelle nettverk, uten ledelse og organisatorisk hierarki.