Teknologi for en bedre verden

34 spente tilhørere møttes denne mandagskvelden i lokalene til DIGS for å lære om produkter, forskning og teknologi, som hver for seg ga oss innblikk i hva temaet «teknologi for en bedre verden» kan romme.

De tre innlederne hadde svært ulik innfallsvinkel til tema: Lege Nils Ivar Leraand snakket om hva som ligger i begrepet naturlig og økologisk og hva vi bør velge av hensyn til egen helse og verden rundt oss. Faren til Tine Almås Hunt døde av at blodsukkeret ble for lavt. Det gjorde henne til gründer. Til slutt fortalte Ida Ericsson om HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) og hvilke funn slik forskning gir.

mangebilder

Om kjemi, kremer, bier, nonner osv

leraand

Først ute var Nils Ivar Leraand, lege og medgrunder av bedriften «Lykkelig som liten», som også var kveldens vertsbedrift. De lager naturlige og økologiske hudpleieprodukter som er uten kortison, parabener eller andre miljøbelastende stoffer. Han snakket om hva som lå i begrepet naturlige og økologiske og presenterte ulike produkter de selv hadde utviklet.

Leraand fortalte litt om sminkens historie og at det var funnet sminke i graver fra oldtidens Egypt. Den gangen inneholdt sminken blant annet vann, bivoks og stoffet blyhvitt.

Bivoks er en viktig ingrediens i sminke også i dag. Heldigvis for oss er biene svært arbeidsvillige, det trengs nemlig ca 1000 bier for å lage 1 gram med bivoks. Biene bruker vokset til å bygge ut sekskantede celler, på parallelle tavler i kuben. Ett av naturens mest effektive design er sekskantstrukturen i vokskaker, som gjør dem sterke og stabile, men samtidig lette og lite ressurskrevende. Forskere, ingeniører og arkitekter har kopiert denne strukturen i mange ulike sammenhenger. Blyhvitt er ikke like naturlig. Det er et produkt som ble brukt i kremer fordi det var glatt og lett å påføre, men førte til store blemmer. Mens vann er svært anvendelig mye på grunn av dets bipolare struktur. Det tilfører fukt og er i tillegg et løsemiddel.

For de som nå lurer på hvor nonnene passer inn, så kunne Leraand fortelle at det er de som produserer noen av produktene. Nonnene på Tautra har lang erfaring med produksjon av kremer og såper.

Det startet på do…

Det hele startet omkring 2003, da hans datter Selma var nyfødt. Mer eller mindre bevisst leste han på tuben som sto på badet, og begynte å undre. Kunne det virkelig være bra å smøre alle disse kjemikaliene på kroppen til det lille nurket? Kanskje kunne han lage noe bedre selv? Etter en del prøving og feiling kom de frem til barnesalven. Den fungerte bedre enn noe annet de hadde prøvd, og inspirerte dem til å fortsette å utvikle også andre naturlige og økologiske hudpleieprodukter, uten parabener og andre potensielt skumle stoffer.

Tilslutt ga Leraand oss oppskrift på lipsyl vi kan lage selv. Helt uten farlige stoffer.

 Lipsyl

5 g kokosfett

2,5 g bivoks

10 ml rapsolje

Tilsett ønsket smak/lukt

 

Teknologien som redder liv

tine

 

Kveldens andre innleder fikk nylig Ung innovasjonspris for Glucosets arbeid med teknologi som skal kunne måle blodsukkeret kontinuerlig. Vi fikk høre henne fortelle om hvordan hun brukte egen opplevelse som drivkraft for å arbeide frem teknologi som kan redde intensivpasienter.

tinehunt

 

 

 

 

 

 

 

90 prosent av alle intensivpasienter får svingende blodsukker, såkalt midlertidig diabetes. Høyt blodsukker er farlig og kan i noen tilfeller gi økt fare for infeksjon og nyresvikt. Lavt blodsukker er enda farligere og kan føre til permanent hjerneskade og i verste fall død.

Det var det siste som skjedde med hennes far da han i 2012 fikk et illebefinnende og ble innlagt på sykehus med diabetes type 1. Det tok lang tid å stabilisere blodsukkeret hans og han fikk store hjerneskader og døde, sier Hunt. En av grunnene til at dette kunne skje var at det kun utføres punktmålinger. Ved store svingninger i blodsukkeret kan pasienten ha svært lavt blodsukker mellom punktmålingene og dette fanges da ikke opp. Ofte løses dette ved at pasienten legges kunstig høyt for å unngå såkalte dips.

Rett etter farens død kom Hunt over prosjektet som skulle bli til Glucoset på NTNU i Trondheim. Når blodsukkeret måles kontinuerlig, kan pasienten legges på et normalt nivå og man kan reagere raskere og riktigere på endringer. Teknikken er enkelt forklart en gel festet på et lysrør, så liten at den kan føres inn i blodåren din som skal gjøre det mulig å overvåke blodsukker kontinuerlig.

Til nå er produktet testet i griser med gode resultater. Til neste år begynner de første testene på mennesker. Om alt går etter planen skal de ha prototyper for bruk i pasienter klare i 2017.

Vi gleder oss til å følge prosessen videre!

Her kan dere se en video som forklarer teknologien bak Glucoset

 

Folkehelse sett over tre tiår

Hva kan teknologien hjelpe oss med i fremtiden? Hvor mye ønsker vi egentlig å vite om oss selv gjennom genforsking? Hvor går grensen mellom folkeopplysning og skremselspropaganda?

hunt

 

Ida Eriksson, laboratorieleder Hunt biobank, snakket om hva informasjonen som samles inn kan brukes til og var opptatt av forskning i den godes tjeneste, altså at den kan hjelpe oss til å ta gode og sunne valg. Hun kunne fortelle HUNT har bidratt til mer kunnskap om en rekke trekk ved folkehelsen.

 

Blant resultater fra HUNT undersøkelsen trakk hun frem noen eksempler:

  • Sammenheng mellom høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer.
  • Andelen som får hjerteinfarkt har sunket betraktelig de siste 15 årene
  • Å delta i kulturlivet her positiv helseeffekt. Mennesker som konsumerer kultur i en eller annen form opplever bedre helse, er mer tilfreds med livet sitt og har mindre forekomster av angst og depresjon, sammenlignet med folk som ikke er så opptatt av kultur.

(Det siste punktet førte til en «høna og egget diskusjon».)

Et annet eksempel er den nye aktivitets app`en PAI (Personalized Activity Intelligence) utviklet av professor Ulrik Wisløff og hans medarbeidere ved NTNU. PAI måler helsestatus basert på HUNT-data. PAI er et veldig godt eksempel på hvordan forsknings resultater fra HUNT gjennom mange år kan komme en hel verden til nytte, og i HUNT4 får alle et tilbud om å bruke app`en.

Hva er HUNT? Du kan bli bedre kjent med HUNT ved å se denne filmen.

 

Her er flere bilder fra kvelden:

folk1

folk2